рекомендації оон стосовно транспортування небезпечних вантажів

рекомендації оон стосовно транспортування небезпечних вантажів

Розвивати і вдосконалювати централізовані автомобільні перевезення, підвищити ефективність використання автотранспортних засобів, в першу чергу за рахунок широкого використання причепів і напівпричепів, скорочення невиробничих простоїв, порожніх пробігів автомобілів і нераціональних перевезень. Не виробляючи безпосередньо матеріальної продукції, вантажний автомобільний транспорт є четвертою галуззю матеріального виробництва після видобувної, переробної промисловості і сільського господарства. Події під час перевезення можуть привести до каліцтв або смерті працівників транспорту, пасажирів і випадково опинившихся поблизу осіб незалежно від того, чи перевозяться небезпечні речовини або просто споживчі товари.

Стабільна й ефективна робота транспортного комплексу є найважливішою умовою життєзабезпечення багатогалузевої економіки й реалізації основних напрямків програми соціально - економічного розвитку україни.

Одним з важливих явищ минулого століття є об єднання європейських країн в економічний союз, спрямований на інтеграцію й глобалізацію економіки, формуючи й використовуючи загальну базу накопичених знань, утворення й культури.

Тому світове співтовариство інтенсивно формує єдину транспортну систему, використовуючи просторове розташування й ресурсний потенціал держав, забезпечивши їхнє інтегральне обслуговування. Під єдністю транспортної системи розуміється особлива структурна побудова, що дозволяє з найменшими витратами, раціонально використовуючи переваги кожного виду транспорту, досягати головної мети.

Транспорт, обслуговуючи практично всі види міжнародних економічних відносин, є найважливішим джерелом валютних надходжень у країні, виступаючи на міжнародному ринку як експортер транспортних послуг. Процес складного, потребуючого дотримання міжнародних конвенцій й угод по перевезеннях і транзиту, високої якості обслуговування, точного виконання умов контракту, дотримання митних і державних законів. Складність керування міжнародними перевезеннями укладається в тім, що необхідно управляти вантажем, що перебуває за тисячі кілометрів від керуючого, що повинен приймати оперативні рішення з обліком постійно мінливої обстановки й необхідності своєчасної доставки вантажу.

Сучасний ринок транспортних послуг є складним структурним комплексом, яких захоплює транспортні перевезення абсолютно всіх країн світу й забезпечує безперервне функціонування міжнародного вантажообігу й перевезень. Вони не тільки володіють здебільшого даного ринку, але й здатні здійснювати власні зміни у свою користь і ставлять нові умови й принципи світових перевезень і комплексу послуг, пов язаних з ними.

Найбільше зростання досягнуто у чернівецькій (166, 6%), одеській (146, 8%), тернопільській (132, 1%), рівненській (127, 0%), закарпатській (120, 3%), полтавській (120, 1%) областях. Конкурентоспроможність українських перевізників обмежується дефіцитом дозволів на міжнародні автомобільні перевезення в окремих напрямках і недостатньо розробленим механізмом їхнього розподілу між перевізниками.

Для перевізників, а особливо міжнародних, однією з першочергових задач є забезпечення рухомим складом відповідно до міжнародних вимог, що постійно посилюються та пов язані, головним чином, із проблемами навколишнього середовища, безпекою транспортного процесу.

Ці експерти в сфері транспорту мають мандат на виявлення і зменшення ризику, пов’язаного зі зберіганням і перевезенням військових боєприпасів і вибухових речовин, та на вироблення рекомендацій, посібників і стандартизаційних угод (stanags) на основі поточних і нових правил і регламентів. Семінар у брюсселі дасть ще одну можливість цій невеличкій громаді експертів обмінятися кращим досвідом і пошукати нові шляхи гармонізації цивільних вимог із суто військовими.

Особливість автомобільного транспорту (так само як й інших його видах) полягає в тому, що виробничий процес у цій галузі складається з роботи рухомого складу на лінії й технічному обслуговуванні транспортних засобів. Він вимагає більше чіткої взаємодії окремих служб і підрозділів по забезпеченню перевезень вантажів, зберіганню, технічному обслуговуванню й ремонту рухливого складу, а точніше, по ефективному використанню рухливого складу, матеріальних і грошових ресурсів, виконанню перевезень у встановлений термін й якісно. Основні завдання служби - організація й здійснення перевезень вантажів у встановлений термін і по номенклатурі при мінімальних витратах, раціональне й ефективне використання транспортних засобів у процесі перевезень. Підготовка водіїв і ремонтників до прийому нової техніки; створення виробничо - технічної бази для обслуговування й поточного ремонту транспортних засобів; удосконалювання структури транспортних засобів. Зниження ваги будівельних конструкцій, що комплектують виробів сприяє вишукуванню ефективних методів більше повного використання вантажопідйомності автомобіля й причепа. Виконати задані умови представляється можливим із застосуванням логістики, тобто керуючого алгоритму, що за допомогою різних економіко - математичних методів дозволяє оптимізувати роботу окремих елементів транспортного процесу й об єднати ці елементи в єдину систему.

Виробники й покупці, постачальники й споживачі звичайно досить далекі територіально друг від друга, що викликає необхідність побудови так називаної ланцюжка поставок, системи зв язків між місцями зберігання товарів. Таким чином, основним завданням експедиторських компаній, що здійснюють підприємницьку діяльність, пов язану із продажем транспортних послуг, є забезпечення безперервного транспортного процесу від місця навантаження до місця вивантаження товару з мінімальними строками доставки й забезпеченням схоронності вантажів. У цьому зв язку експедиторські й операторські компанії повинні постійно шукати нові шляхи зниження собівартості перевезень за рахунок залучення великого обсягу вантажопотоку й більше чіткої координації роботи всіх учасників перевезення. Основою рішення всіх цих завдань є розробка стратегії й логістичної концепції побудови моделі транспортного обслуговування споживачів і фірм, що ґрунтується на раціональних маршрутах перевезення й складання графіків доставки продукції споживачам, тобто маршрутизація перевезень. Це найбільш досконалий спосіб організації потоків вантажів з підприємств оптової торгівлі, що робить істотний вплив на прискорення обороту автомобіля при раціональному й ефективному його використанні. Створення маршрутів дозволить точно визначити обсяг перевезень вантажів з постачальницько - збутових підприємств, кількість автомобілів, що здійснюють ці перевезення, сприяє скороченню простою автомобілів під завантаженням і розвантаженням, ефективному використання рухливого складу й вивільненню зі сфер обігу значних матеріальних ресурсів споживачів. Разом з тим маршрутизація дозволяє підвищити продуктивність автомобілів при одночасному зниженні кількості рухливого складу, що надходить на підприємство при тім же обсязі перевезень. Необхідність маршрутизації перевезень вантажів обґрунтовується ще й тим, що маршрути дають можливість складання проектів поточних планів й оперативних заявок на транспорт, що виходять із дійсних обсягів перевезень. Таким чином, розробка обґрунтованих маршрутів і проектів планів перевезень будуть сприяти своєчасному й безперебійному виконанню поставок продукції й ефективній взаємодії автотранспортних організацій. 2004 № 822; правила ядерної й радіаційної безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів, затверджені наказом державного комітету ядерного регулювання україни від 23. Товариство створено з метою отримання прибутку від господарської діяльності, що спрямована на забезпечення своєчасного, повного, безпечного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях у відповідності з вимогами чинних законодавчих і нормативних актів україни та міжнародних договорів, до яких приєдналася україна. Крім того, товариство здійснює автомобільні перевезення вантажів на комерційній основі в сфері транзитних перевезень через україну та в сфері транспортної експедіції. Ситуація, що склалася на підприємстві, характеризується необхідністю проведення оновлення рухомого складу за рахунок придбання автотранспортних засобів іноземного виробництва при відсутності українського виробника, який би задовольнив потреби перевізників. Практично, більшість автомобілів, які працюють на міжнародних перевезеннях, отримані українськими перевізниками як іноземні інвестиції або в оренду (лізинг). Паливний бак віддалений від акумуляторної батареї а також від двигуна, електричних проводів і випускної труби і розташований таким чином, щоб у разі витоку з нього пального воно виливалося безпосередньо на землю, не потрапляючи на вантаж, що перевозиться. Не менше одного противідкатного упору на кожен транспортний засіб, розміри упору повинні відповідати типу транспортного засобу та діаметром його коліс. Два ліхтарі автономного живлення з миготливими (або постійними) вогнями помаранчевого кольору і повинні бути сконструйовані таким чином, щоб їх використання не могло викликати запалення вантажів. На сьогоднішній день вантажі, що перевозяться автотранспортним підприємством перебувають під митним контролем країни призначення та країн які є транзитними.

Укртатнафта, укрхімресурс, транс - дельта, денвер, фомлайн - дніпро, інтерформ - дніпро, союзінтертрейд, лизинвест, токсим - трейд, мико - експрес, мхтк, вик - трейд, полифом, solventis chemical, deducto sa, ltd translogistic та ін. Небезпечні вантажі упаковуються в тару, включаючи контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів, та великогабаритну тару, яка має бути досить міцною, щоб витримати удари та навантаження, які виникають під час перевезення, у тому числі при перевантаженнях, а також при будь - якому переміщенні з піддону або вилученні з пакета з метою подальшої ручної або механізованої обробки.

Тара, включаючи контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів та великогабаритну тару, повинна мати таку конструкцію та зачинятися таким чином, щоб запобігати будь - якому витоку вмісту, що може виникнути за звичайних умов перевезення в результаті вібрації, зміни температури, вологості або тиску.

Відповідальність за правильну класифікацію, маркування небезпечного вантажу, маркування та придатність власної тари до перевезення небезпечного вантажу несе вантажовідправник. Речовини, матеріали й вироби, що мають властивості, прояв яких під час перевезення може послужити причиною вибуху й (або) пожежі, привести до загибелі, захворюванню, травмуванню, отруєнню, опроміненню або опікам людей й (або) тварин, а також викликати ушкодження споруджень, транспортних засобів, інших об єктів перевезення й (або) завдати шкоди навколишньому середовищу.

Для підготовки до дорожнього перевезення відправлень, що містять небезпечні вантажі, відправник повинен залучати таких фахівців, що досить точно знають вимоги правил з упаковки, навантаження, маркування, а також інші розпорядження, наприклад щодо адміністративних вимог тощо. Переконатися, що небезпечні вантажі, які будуть перевозитись, допущені до перевезення; перевірити відповідність установленим вимогам та вантажу перевізних документів, що передаються відправником небезпечного вантажу; якщо застосовується, перевірити відповідність маркування упаковок з небезпечними вантажами установленим вимогам, а також перевірити, щоб небезпечні вантажі не мали явних дефектів, забруднень небезпечними речовинами та не протікали.

В деяких випадках для підтвердження відповідності власного вантажу встановленим вимогам відправник вантажу може передати перевізнику або включити в транспортний документ декларацію такого або еквівалентного змісту.

Цим заявляю, що вміст даного вантажу повністю і точно відображений в наведеному вище відповідному транспортному найменуванні, що він класифікований, упакований, маркований і забезпечений знаками небезпеки і в усіх відношеннях приведений в належний стан для перевезення автомобільним транспортом згідно з діючими міжнародними і національними державними правилами.

Якщо за результатами вищезазначених перевірок установлено будь - яке порушення встановлених вимог перевізник не повинен приймати вантаж до перевезення до усунення виявлених порушень. В свою чергу перевізник зобов’язаний забезпечити, щоб транспортний засіб, що подається на завантаження, відповідав установленим вимогам щодо забезпечення безпеки та належного функціонування обладнання, яке використовується при навантаженні. Під час проведення перевірки транспортного засобу особливу увагу слід приділити наявності на транспортному засобі, що перевозить небезпечні вантажі, додаткового обладнання, яке передбачене вимогами нормативних документів. Аварійна картка системи інформації про небезпеку заповнюється організацією - виробником небезпечного вантажу за єдиною формою і додається до подорожнього листа. Аварійна картка сіб повинна знаходитись у відповідальної особи - представникa вантажовідправника (вантажоодержувача) транспортного засобу, що перевозить небезпечні вантажі. Одна інформаційна таблиця небезпечного вантажу повинна кріпитися спереду, а інша - позаду транспортної одиниці, причому обидві - перпендикулярно поздовжній осі транспортної одиниці. інформаційні таблиці небезпечного вантажу повинні бути світло відбиваючими і повинні мати 40 см в основі, а їх висота повинна становити 30 см; вони повинні мати чорну окантовку шириною 15 мм (рисунок 3. Якщо розміри і конструкція транспортного засобу такі, що наявна площа поверхні не дозволяє прикріпити ці таблички помаранчевого кольору, то довжина їх підстави може бути зменшена до 300 мм, висота - до 120 мм, а ширина чорної окантовки - до 10 мм. Знаки небезпеки розміщуються з обох боків і до кожної торцевій боці контейнера, багатоелементного газового контейнера, контейнера - цистерни чи переносної цистерни, з обох боків та позаду автоцистерн, транспортних засобів із знімними цистернами, транспортних засобів батарей і транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі навалом (насипом). Мати розміри не менше 250 х 250 мм, з лінією того ж кольору, що і символ, що проходить з внутрішньої сторони паралельно кромці знака небезпеки на відстані 12, 5 мм від неї (рисунок 3. Завдання перевізних документів полягає в забезпеченні наявності точної, надійної, інформації про небезпечні вантажі, що перевозяться, яка відповідає нормативним вимогам. Форма транспортного документа нормативно - правовими актами не передбачена та як транспортний документ може виступати товарно - транспортна накладна (cmr - накладна), документ, що вимагається згідно вимог правил, що стосуються перевезення іншим видом транспорту чи документ на небезпечні вантажі при мультимодальних перевезеннях тощо. Транспортний документ на небезпечні вантажі повинен містити таку інформацію щодо кожної небезпечної речовини, матеріалу чи виробу, що пред‘являється до перевезення. Проходження кордонів автотранспортом у європейських країнах регулюється митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки мдп (конвенція мдп) прийнята оон 14 листопада 1975 р. Дана конвенція (часто її називають конвенція tir, по латинській абревіатурі її назви) стосується перевезення вантажів, здійснюваної без їхнього проміжного перевантаження, у дорожніх транспортних засобах, складах транспортних засобів або контейнерах, з перетинанням однієї або декількох границь від митниці місця відправлення однієї з договірних країн до митниці місця призначення іншої договірної країни.

Положення даної конвенції застосовуються за умови, що автотранспортні засоби, склади або контейнери, відповідають певним технічним вимогам, сформульованим у даній конвенції, і допущені до перевезення. Автотранспортні засоби повинні відповідати відповідним технічним вимогам, а контейнери повинні бути побудовані відповідно до міжнародної конвенції по безпечних контейнерах. Головне на що спрямовано технічні вимоги - це на недопущення до перевезень автотранспортних засобів і контейнерів що мають або можуть мати у своїй конструкції місця для провозу контрабандних і заборонених товарів. Вантажі, перевезені з дотриманням процедур даної конвенції в запломбованих автотранспортних засобах, складах або контейнерах, як правило, звільняються від митного огляду в проміжних митницях транзитних країн. Однак, з метою попередження зловживань, митні органи можуть у виняткових випадках й, зокрема, при наявності підозри в порушеннях, провадити в цих митницях огляд вантажу.

У цьому випадку у вантажному маніфесті книжки мдп повинне вказуватися окремо вміст кожного транспортного засобу, що становить частину складу транспортних засобів, або кожного контейнера. Вона повинна містити таке число відривних листків, яке необхідно для здійснення даного перевезення (по двох аркуша на країну відправлення, призначення й кожну транзитну країну). Якщо в проміжній митниці автотранспортний засіб був розкритий й, отже, пломби порушені, то після огляду митниця його що проводила навішує свої пломби, про що робиться оцінка в книжці мдп. Усяке порушення положень дійсної конвенції тягне застосування до винуватця передбачених законодавством цієї країни санкцій, зокрема, транспортне підприємство може бути тимчасово або постійно бути позбавлено права перевозити вантажі відповідно до положень даної конвенції або взагалі позбавлено права здійснювати міжнародного автоперевезення. Формальні моделі, що встановлюють взаємозв язок між параметрами перевезення небезпечного вантажу, даними, що втримуються в програмі, і видаваною програмою інформацією. № оон і клас вантажу; класифікаційний код; ступінь небезпеки, транспортну категорію; ідентифікаційний номер небезпеки й номери зразків знаків небезпеки.

460, mercedes - benz actros та напівпричепи–цистерни гсм відповідної комплектації (повна місткість 25000 л, номінальний об’єм цистерни 96% (4% на розширення). Світлих і темних нафтопродуктів (бензину, дизельного палива, авіаційного гасу, бітуму, мазуту, нафти); різних рідких харчових продуктів (рослинного масла, води, молока, патоки, спирту); зріджених природних газів (спг); хімічних продуктів; сипучих продуктів. Виробництво стаціонарних ємностей для нафти і нафтопродуктів, мазуту і бітуму, хімічних і харчових продуктів, а також сипучих продуктів об ємом до 10 млн. Виробник напівпричепів і цистерн на автомобільному шасі для світлих нафтопродуктів, тент напівпричепів та напівпричепів для перевезення темних нафтопродуктів, рідких хімічних продуктів і сипучих вантажів. Клас3, без перевищення дозволеної ваги автопоїзда в 40000 кг і максимальних осьових навантажень (18000кг на трьохвісний візок напівпричепа й 8000 кг на задню вісь тягача) кронштейном кріплення запасного колеса; колісним ключем; знаком довгого автомобіля; 2 жовтогарячими сигнальними вогнями; попереджуючої про розвантаження трикутником. Для даного маршруту використовуються автомобілі mercedes - benz actros та напівпричепи–цистерни відповідної комплектації (цистерна гсм, повна місткість 25000 л, номінальний об’єм цистерни 96% (4% на розширення). За допомогою схеми маршруту та курвіметра визначаємо за картою автомобільних шляхів європи відстань перевезень по кожній країні та по кожному маршруту, отримані дані заносимо до таблиць. Розрахуємо час руху на кожному з ділянок маршруту, та загальний час руху для усього маршруту час, потрачений на рух, залежить від технічної швидкості й довжини маршруту.

Розрахуємо техніко - експлуатаційні показники роботи рухомого складу при використанні напівпричепів - цистерн hendricks – adr та порівняємо з деякими старими показниками.

– час, необхідний для навантаження - розвантаження, залежить від типу й вантажопідйомності автомобіля, вантажу й способу виробництва вантажно - розвантажувальних робіт. Час простою, затрачений на проходження митниць на кордоні, час на оформлення прикордонних і митних формальностей під час перетинання кожного державного кордону становить = 4 год. Потрібну величину оборотних коштів можна визначити як собівартість оборотного рейсу помножена на кількість транспортних засобів, які одночасно находяться у міжнародних рейсах. Витрати на оплату праці водіїв, відрахування з фонду оплати праці на соціальні заходи, відшкодування витрат на відрядження, витрати на паливо і мастильні матеріали, витрати на автомобільні шини, амортизація рухомого складу, інші витрати, пов язані з виконанням міжнародних перевезень, загальногосподарські витрати.

Витрати на автомобільне паливо визначають з урахуванням базової лінійної норми, додаткової на кожну тонну спорядженої маси напівпричепу та норми витрат палива на 100 т - км транспортної роботи, з урахуванням існуючих обмежень ввезення пального на територію країн. Собівартість перевезень – це комплексний економічний показник діяльності автотранспортного підприємства, який відображає витрати на виробництво транспортної продукції. Розрахований згідно приведенної вище методики кошторіс витрат на перевезення відносять до обсягів в яких визначається транспортна робота – кількість перевезеного вантажу або транспортна робота у т. Клас3, без перевищення дозволеної ваги автопоїзда в 40000 кг і максимальних осьових навантажень, цистерна гсм, номінальним об’ємом цистерни 30000 л та номінальною вантажопідйомністю 26 тонн), вартість яких на сьогодні складає 28000 €. Результати операційної діяльності складають доходи від виконання міжнародних перевезень за мінусом витрат на забезпечення транспортного процесу (собівартість перевезень річна або квартальна), виплата відсотків за лізинговими платежами і кредитами банків. ) п(а - 1) – сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що передував розрахунковому; валовий прибуток від операційної діяльності – це доходи від перевезень за мінусом собівартість перевезень і амортизаційні відрахування. Результати фінансової діяльності відображають необхідні платежі згідно з договором лізингу на покриття основної суми боргу, рівномірно розподіленого на 4 роки.

Розрахунок комерційної ефективності проекту включає складання грошових потоків від усіх видів діяльності на всіх кроках проекту – з урахуванням притоку та відтоку грошей – та розрахунок сальдо накопичених грошей на всіх кроках проекту.

Система управління охороною праці направлена на виконання правових, соціально - економічних, організаційних, технічних, санітарно - гігієнічних і лікувально - профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці. Перед виїздом на лінію водії проходять медичний огляд в спеціалізованому медичному пункті, основним завданням якого є перевірка фізичного і психологічного стану водія для забезпечення високого ступеня надійності управління транспортним засобом. Для зменшення забруднення навколишнього середовища вихлопними газами на підприємстві організований діагностичний пункт для регулювання і контролю вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах. Заходи щодо поліпшення умов праці та підвищення його безпеки, що проводяться в підрозділах, дозволяють постійно знижувати рівень виробничого травматизму.

Працівникам таких виробництв відповідно до законодавства представляються компенсації за роботу із шкідливими умовами праці, в тому числі встановлено скорочений робочий день, додаткову оплачувану відпустку, і ін. З метою поліпшення умов праці працівників, зниження виробничого травматизму, попередження професійних захворювань і підвищення культури виробництва, виходячи з основного напрямку державної політики в галузі охорони праці. Забезпечення пріоритету збереження життя і здоров я працівників, активізації діяльності трудових колективів, профгруп підрозділів щодо забезпечення права працівника на праця в умовах, що відповідають вимогам охорони праці, узагальнення та поширення передового досвіду роботи щодо поліпшення умов праці та культури виробництва на підприємстві проводяться заходи морального і матеріального впливу для зацікавленості працівників у створенні здорових і безпечних умов праці на робочих місцях в усіх структурних підрозділах. Вимоги до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці. Ці вимоги встановлюють єдині стандарти щодо устаткування, засобів, документації обладнання, вимог до робочих місць інструкторів та слухачів, до інструкторського складу для усіх нтз, що здійснюють підготовку членів екіпажів, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні вантажі навалом та в упаковці. Обладнання використовується для підготовки осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні вантажі навалом та в упаковці та здійснюють на суднах операції з небезпечними вантажами в упаковці. Підготовка має здійснюватися незалежно від рівня знань з інших аспектів роботи судна і не повинна передбачати вимагання деталізованих знань хімічного виробництва. Договір або угода на підготовку в нтз слухачів іншого навчального закладу, що не має власного обладнання, не є підставою для визнання такого навчального закладу за цим напрямом та внесення його до переліку схвалених навчально - тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам конвенції пднв. До складу обладнання мають входити різні види захисного спорядження від локальних засобів для захисту органів дихання та зору до повних комплектів захисного спорядження в кількості не менше ніж по одному зразку кожного у справному стані на групу.

Під час відпрацювання практичної підготовки кожен слухач зобов’язаний як мінімум один раз одягти комплект захисного спорядження для роботи з небезпечними вантажами.

З метою належного використання обладнання для проведення якісної підготовки членів екіпажів суден відповідно до міжнародних та національних вимог нтз повинен мати необхідне кадрове та навчально - методичне забезпечення підготовки на обладнанні. Процедури системи управління якістю повинні містити опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею документального доказу підготовки (свідоцтва) і збереженням даних про проходження підготовки.

Зазначена скорочена програма підготовки затверджується керівником нтз та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті. 10 та вимог кодексу пднв нтз розробляють власні робочі плани та програми підготовки, які затверджуються керівником нтз та погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті. У цих робочих планах і програмах назва напряму підготовки має відповідати кодексу пднв, містити посилання на відповідну структурну одиницю конвенції пднв та кодексу пднв або акти законодавства україни та модельний курс імо 1. Робочі програми підготовки повинні містити опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначати критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю. У разі видання нової редакції відповідного модельного курсу імо нтз повинен внести відповідні корективи до робочих планів і програм підготовки у строк не більше шести місяців після видання такої нової редакції та направити їх на погодження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті. Група слухачів не повинна перевищувати 25 осіб за умови, що кожен слухач має бути забезпечений робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування. До підготовки можуть бути залучені інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці у встановленому законодавством порядку.

Вихідний контроль та практична демонстрація компетентності мають здійснюватися за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до модельного курсу імо 3. інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв, який повинен бути прошитий, пронумерований, скріплений підписом керівника нтз та завірений печаткою нтз. інформація щодо виданих нтз свідоцтв має бути своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направлена до державного реєстру документів моряків україни.

інструктор повинен мати можливість у разі потреби призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити швидке виведення людей з місця тренування. В нтз, що здійснює підготовку осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці, повинні бути публікації в кількості, достатній для навчання слухачів відповідно до обсягу підготовки, але не менше ніж зазначено у додатку 3 до цих вимог. Допускається часткове використання публікацій, зазначених у додатку 3 до цих вимог, в електронному вигляді у разі забезпечення робочих місць у класі персональними комп’ютерами, що дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв. Заступник директора департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту - начальник відділу логістики та аналітичного забезпечення. Додаток 1 до вимог до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці (пункт 3. Для організації морської доставки треба ознайомитися з нормами вантажоперевезень, зробити упаковку відповідно до діючих вимог, правильно оформити всі папери.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

реферат на тему українська незалежність

методичні рекомендації з протидії торгівлі людьми безоплатно

реферат по философии на тему стародавня філософія як зародок і колиска всіх наступних типів філософії

образецрецензія до курсової роботи

по грузоперевозкам дипломная работа

рабочие читы на вормикс безплатно без реєстрації

нова радість стала, яка не бувала над полями україни пташечка літала