історія україни гисем довідник

історія україни гисем довідник

; коротко характеризувати діяльність осіб, які внесли значний вклад у становлення та розвиток українського державотворення; критично аналізувати державотворчі процеси на основі опрацювання наявного фактологічного матеріалу та залучення різнорідних інформаційних джерел. Роздатковий матеріал (витяги з промов відомих діячів, статистичні дані, витяги зі звітів міжнародних та вітчизняних інституцій), фліп - чарт, кольорові фломастери, ноутбук, мультимедійний проектор. Учням пропонується уявити себе туристичними гідами, які мають групі іноземних туристів стисло (до 10 речень) розповісти про становлення та розвиток незалежної української держави за останнє 20 - тиріччя. Багато століть український народ боровся проти численних ворогів за право самому розпоряджатися рідною землею і своєю долею, за незалежну й самостійну українську державу.

Окреслити основні етапи становлення української державності наприкінці хх століття, визначити основні здобутки українського соціуму на сучасному етапі у суспільно - політичній, соціально - економічній, національно - культурній сферах суспільного буття. Внаслідок цих подій світ із двополюсного, чітко розмежованого поступово набирає обрисів багатополюсного, взаємозалежного, зростають взаємовпливи держав і народів. із 385 депутатів, присутніх у цей день на засіданні парламенту, за декларацію проголосували 355, проти — чотири, не взяли участі у голосуванні — 26 (однак 18 з них звернулися до секретаріату з проханням приєднати їхні голоси до голосів “за”). Формування економічного суверенітету, насамперед, ставило завдання для нас – українців і української влади – щодо того, наскільки можна ефективно скористатися цим потенціалом, наскільки ефективно його скерувати, наскільки ефективно його адаптувати, розвинути і наблизити до світової економіки.

Це стало іспитом для нової української влади, для її громадян щодо можливості самостійно розпоряджатися життям власної країни і, зокрема, її економікою. Добір останніх здійснюється учителем заздалегідь і має враховувати рівень матеріально - технічного забезпечення уроку, рівень сформованості основних компетентностей учасників навчально - виховного процесу.

Двадцять років виявилися занадто коротким терміном навіть для того, аби відмовившись від старих цінностей, набути нових – в економіці, у політиці, у житті та культурі. Начиная с гимна, флага, герба и заканчивая полноценными ветвями власти, разнообразными государственными институциями, которые призваны обеспечивать и поддерживать существование независимого государства. Ожидания были завышенные и одновременно наивные, представления о создании государства – детские, а стратегическое планирование подменялось рассуждениями о том, сколько у нас сала и насколько это больше, чем в россии.

Учасники продовжують працювати у парах, де обговорюють почуте і побачене на уроці, результатом чого має стати окреслення альтернативних рішень в контексті подальшого становлення та розвитку української державності. Метою даного етапу роботи є спроба спонукати учнів до критичного осмислення опрацьованого матеріалу через аналіз власних ціннісно - орієнтаційних світоглядних складових. Учням пропонується дібрати п’ять цінностей, що є найголовнішими у житті українця на сучасному етапі і розмістити їх на шкалі від 1 до 5 по мірі зростання їх ваги.

Далі, за бажанням, пропонується аргументувати свій вибір, а потім висловити судження з приводу того, чи можливим би було формування і існування цих цінностей в умовах відсутності незалежної української держави.

Проаналізувати історичні реалії українського національного поступу та визначити ступінь розвитку української державності у порівнянні з іншими країнами.

Посібник містить перелік пам яток архітектури та образотворчого мистецтва обов язкових для розпізнавання абітурієнтами та тестові завдання до цих ілюстрацій та портрети історичних персоналій. Для зручності користування наприкінці довідника подано алфавітний покажчик понять, термінів, персоналій, основних подій та відповіді до тестових завдань.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

реферат на тему українська незалежність

методичні рекомендації з протидії торгівлі людьми безоплатно

реферат по философии на тему стародавня філософія як зародок і колиска всіх наступних типів філософії

образецрецензія до курсової роботи

по грузоперевозкам дипломная работа

рабочие читы на вормикс безплатно без реєстрації

нова радість стала, яка не бувала над полями україни пташечка літала