анкета про виконання головним бухгалтером бюджетної установи зразок

анкета про виконання головним бухгалтером бюджетної установи зразок

2011 найменування бюджетної установи – n - ський педагогічний університет орган державної казначейської служби україни гудксу в n - ській області звітний період - 2012 рік 2. 2) здійснення керівництва діяльністю бухгалтерської служби, забезпечення раціонального та ефективного розподілу посадових обов язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку; посадові обов язки розподілені раціонально, охоплюючи всі завдання та функціональні обов язки, викладені у типовому положенні про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженому постановою кабінету міністрів україни від 26. 4) участі в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі; підпорядковані установи відсутні. 5) здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок; фактів нестач, розтрат, крадіжок не виявлено. Створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів; відповідні пропозиції подаються у визначеному порядку, в межах функціональних повноважень. Визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету; кредиторська заборгованість відсутня. Проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; здійснюється на підставі належним чином оформлених первинних документів, в тому числі договорів, укладених із дотриманням вимог цивільного кодексу україни 16. Оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; здійснюється із суворим дотриманням положення про порядок та умови списання майна з балансів суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст полтавської області, затвердженого рішенням п’ятої сесії полтавської обласної ради шостого скликання від 08. Відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою; здійснюється постійний контроль за відображенням всіх господарських операцій у даних бухгалтерського обліку.

Цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна; контроль за використанням ресурсів здійснюється у відповідності до бюджетного кодексу україни 08. 1999 № 996 - xiv, інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом головного управління державного казначейства україни від 30. Дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи; списання майна здійснюється із суворим дотриманням положення про порядок та умови списання майна з балансів суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст полтавської області, затвердженого рішенням п’ятої сесії полтавської обласної ради шостого скликання від 08. Станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані; погашення та списання дебіторської заборгованості здійснюється. Додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти; попередня оплата за товари, роботи і послуги здійснюється із суворим дотриманням вимог постанови кабінету міністрів україни від 09. Оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів; здійснюється постійний контроль за збереженням майна, фактів нестач, крадіжок грошових коштів та майна, псування активів не виявлено. Розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово - бюджетної дисципліни працівників бухгалтерської служби; розроблення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово - бюджетної дисципліни здійснюється у межах наданих повноважень. Усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства; контроль за усуненням виявлених порушень і недоліків вимог бюджетного законодавства здійснюється у визначеному законодавством порядку та у межах наданих повноважень. 11) погодження документів, пов язаних з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам; погодження зазначених документів здійснюється у визначеному законодавством порядку, із дотриманням вимог постанови кабінету міністрів 7 продовження додатка україни від 30. Ми використовуємо cookie - файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через сайт. Ця угода (договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом усної угоди і відповідно до чинного законодавства україни має належну юридичну силу.

Сайт є об єктом авторського права і як складного твору, а також компіляції даних (бази даних) охороняється на території україни, відповідно до закону україни про авторське право і суміжні права. 2 згідно з умовами договору компанія надає користувачам передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на сайті. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, користувач визнає і погоджується з тим, що компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів сайту (або будь - яких окремих функцій сайту) всім користувачам взагалі або користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь - які понесені користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на сайті, в повному обсязі несе користувач. 3 компанія попереджає користувачів, а користувачі розуміють і погоджуються з тим, що платіжна система може стягувати понад варт ості послуг будь - якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. 4 компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів підписка, розміри тарифів і т. 1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до систем и іншим особам; 4. Послуга автоподовження підписк и надається до тих пір, поки користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

3 послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати підписк и, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії передплати договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості передплати з рахунку користувача. 5 при зміні товариством тарифів на підписку автоподовження підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом. Користувач і компанія домовилися підкорятися при виникненні будь - яких спорів, що виникають у зв язку зі справжн ьою угодою (використанням сайту), виключн о юрисдикці ї судів україни.

Оцінці підлягає діяльність головного бухгалтера, який працює на займаній посаді не менше року, а також який внаслідок організаційних змін обіймає посаду менше року, якщо його посадові обов’язки не змінилися. Діяльність головного бухгалтера, який перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною, оцінюється не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

Цей порядок розроблено відповідно до статті 112 бюджетного кодексу україни та типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою кабінету міністрів україни від 26. Для отримання результатів зовнішнього оцінювання комісія державної казначейської служби україни в межах повноважень органів казначейства визначає та затверджує перелік питань, за якими буде здійснюватись зовнішнє оцінювання (далі — перелік питань). Ведення бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності; відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами; забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності; забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів; запобігання виникненню негативних явищ у фінансово - господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів. Позитивним — у разі, коли головний бухгалтер отримав більше 70 % загальної кількості балів; незадовільним — у разі, коли головний бухгалтер отримав менше 70 % загальної кількості балів. У разі необхідності комісія може звернутись до головного бухгалтера щодо надання пояснень, обґрунтувань, розрахунків тощо, що підтверджують наведену в анкеті інформацію про результати його діяльності. Про незадовільні результати оцінки головного бухгалтера у разі, коли бюджетна установа є розпорядником коштів нижчого рівня, орган казначейства у письмовій формі повідомляє. Керівника бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі її обслуговування у цьому органі казначейства; відповідний орган казначейства з метою інформування керівника бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа. Для цього головний бухгалтер подає керівнику органу казначейства за місцем обслуговування бюджетної установи відповідну заяву, в якій наводяться обґрунтовані пояснення та додаткові відомості щодо його службової діяльності. Оприлюднення на офіційних веб - сайтах міністерства фінансів україни та державної казначейської служби україни цього наказу після його державної реєстрації. Оцінці підлягає діяльність головного бухгалтера, який працює на займаній посаді не менше року, а також який внаслідок організаційних змін обіймає посаду менше року, якщо його посадові обов язки не змінилися. Діяльність головного бухгалтера, який перебуває у відпустці у зв язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною, оцінюється не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

Для отримання результатів зовнішнього оцінювання комісія державної казначейської служби україни в межах повноважень органів казначейства визначає та затверджує перелік питань, за якими буде здійснюватись зовнішнє оцінювання (далі - перелік питань). Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами; забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності; забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів; запобігання виникненню негативних явищ у фінансово - господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів. Погоджено бюджетною установою, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

реферат на тему українська незалежність

методичні рекомендації з протидії торгівлі людьми безоплатно

реферат по философии на тему стародавня філософія як зародок і колиска всіх наступних типів філософії

образецрецензія до курсової роботи

по грузоперевозкам дипломная работа

рабочие читы на вормикс безплатно без реєстрації

нова радість стала, яка не бувала над полями україни пташечка літала