реферат на тему українська незалежність

реферат на тему українська незалежність

Україна має потужний промисловий комплекс, для роботи якого потрібна електроенергія, оскільки це невід’ємна частка без якої його розвиток значно гальмується, а подекуди взагалі неможливий. Централізоване виробництво електроенергії в оес виконують 14 тес, 8 гес та 4 аес, які входять до складу національної атомної енергогенеруючої компанії (наек) “енергоатом”. На 11 енергоблоках аес україни встановлено реактори серії ввег – 1000 і на двох енергоблоках реактори серії ввег – 440, які за технічними характеристиками схожі до закордонних реакторів pwr. Досить велика кількість тепломеханічного та електротехнічного обладнання (від 2 до 5 одиниць на блок) вимагає заміни внаслідок закінчення терміну їх експлуатації. Доларів сша для реакторного і турбінного відділень одного блока ввет – 1000) і відсутністю на україні його виробника, вживаються заходи щодо продовження терміну служби обладнання. Великим недоліком залишається відсутність необхідної інфраструктури для забезпечення надійної і безпечної роботи аес, включаючи наукову та інженерну підтримку їх експлуатації, забезпечення запасними частинами, змінним обладнанням та матеріалами вітчизняного виробника, економічно доцільну систему паливо – забезпечення, заховання відпрацьованих ядерних паливних збірок і рав (радіоактивних відходів), особливо тих, що містять довго - живучі радіоактивні елементи.

Для забезпечення необхідного рівня безпеки при експлуатації аес та створення умов для підвищення ефективності роботи аес в єдиній системі енергопостачання народного господарства і населення держави створено наек “енергоатом”. завершення будівництва енергоблоків №4 рівненської та №2 хмельницької аес з реактором ввер – 1000, що можливо здійснити при наявності необхідних коштів; чи можна використовувати українські аес більш ефективно. Головна проблема паливо – забезпечення аес криється в тому, що 100% паливних збірок доводиться імпортувати з росії, тобто існує цілковита енергетична залежність в цьому питанні. Для забезпечення надійної роботи аес україни і запобігання зупинки енергоблоків через непередбачені обставини при забезпеченні свіжим ядерним паливом, доцільно було створити державний запас свіжого ядерного палива. Доцільно при цьому розглянути можливість кооперування в його спорудженні з чехією, болгарією, словаччиною й угорщиною, що експлуатують аес радянської конструкції і відчувають ті ж труднощі, що й україна. Але незважаючи на важкий фінансовий стан, за рахунок власних коштів енергопідприємств споруджувались лінії електропередач, теплові мережі реконструювались теплові станції, тривало будівництво житла та об’єктів соціальної сфери.

Перспективне капітальне будівництво в енергетиці, враховуючи специфіку галузі, має плануватися на довгостроковий період, сьогодні воно визначається програмами розвитку країни та енергетики, в тому числі програмою “україна – 2010” і національною енергетичною програмою (неп) україни до 2010 року.

Відповідні оцінки змін тенденцій електроспоживання на перспективу виконувались вітчизняними та зарубіжними організаціями з застосуванням різних методик та підходів. Створення програми продовження експлуатації енергоблоків з реакторами ввер – 1000 та ввер – 440 на 10 - 20 років та реалізація її першочергових заходів; весь комплекс заходів перспективного будівництва на першому етапі, який триватиме до 2005 року, має бути спрямоване на завершення будівництва і реконструкції об’єктів високого та середнього ступенів готовності. За умови економічної нестабільності держава повинна брати участь в інвестуванні енергетики, як галузі з високою фондоємністю та тривалим інвестиційним циклом. Тому міненерго працювало над питанням збільшення частки власних та залучених коштів на фінансування розвитку електроенергетики та відповідного скорочення частки держбюджету.

Доцільно також розглянути питання щодо накопичення інвестиційних коштів та за рахунок відповідного збільшення тарифів на електричну та теплову енергію. Що ж до величини викидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище атомних станцій україни, то на сьогодні вони не перевищують гранично – допустимих. Проектні та технологічні інститути, заводи з переробки вяп, виробничі потужності, які забезпечували обладнанням, апаратурою, тощо, без чого не можливе нормальне функціонування основного виробництва. Підприємств, організацій і закладів, які виробляють, застосовують, перевозять і зберігають рав, джерела іонізуючих випромінювань і таким чином здійснюють відповідальне поводження з рав. Крім рав, що зберігаються на аес, атомна промисловість має рав активністю біля 1000 кюрі у вигляді сховищ східного гірничо - збагачувального комбінату та придніпровського хімзаводу, які розташовані на площі 1, 6 тис. Ситуація, що склалася в ядерно - промисловому комплексі україни з накопиченням рав і відсутність будь яких помітних практичних напрацювань в галузі переробки, транспортування та зберігання рав, примусила державний комітет україни з використання ядерної енергії на початку 90 років розробити і реалізувати комплекс першочергових невідкладних заходів з метою підготовки до створення підгалузі поводження з рав для вирішення внутрішньо – відомчих і міжнаціональних проблем поводження з рав. З цією метою на замовлення вже неіснуючого державкоматому було виконано концептуальний і техніко - економічний аналіз ситуації, що склалася з рав в країні, визначені та економічно обґрунтовані основні напрямки створення галузі поводження з рав для ядерно - енергетичного і промислового комплексу україни.

Основний стратегічний напрямок державної програми – це створення централізованої системи із збирання, переробки, зберігання, транспортування та поховання рав. Реалізація цієї стратегії передбачається шляхом будівництва центрального підприємства з переробки рав, будівництва тимчасових сховищ та об’єктів з поховання рав, контейнерів для їх пакування та транспортних засобів для перевезення. На сьогодні ведуться перед проектні роботи з будівництва центрального підприємства переробки рав та комплексу “вектор”, на якому планується довгострокове зберігання та поховання рав. Згідно з міжнародними правилами вяп має повертатися до країни - виробника (росія), де з нього вилучать всі корисні елементи, а рештки повертаються до країни споживача (україна). У січні 1999 року було введено заборону на розміщення вяп на території красноярського краю і проголошено про необхідність підвищення до світового рівня тарифів на складування і переробку відходів. З цією метою в квітні 1993 року було створено українське ядерне товариство (укр ят), основна діяльність якого спрямована на вирішення наступних проблем. Українське ядерне товариство увійшло до координаційної ради ядерних товариств країн снд (кр ят снд), а також є національним представником в агентстві nucnet. Реалізація проекту завершення будівництва енергоблоків хаес – 2 та раес – 4 передбачається за рахунок коштів європейського банку реконструкції та розвитку (ебрр), євроатому, експортно – кредитних агентств, а також власних коштів наек “енергоатом”. В зв’язку закінчення терміну їх обов’язкових поставок (як компенсації за вивезену з україни ядерну зброю) питання про надійне паливо – забезпечення аес значно загострюється. Весь комплекс заходів перспективного будівництва на 1 - му етапі до 2003 року має бути спрямовано на завершення будівництва і реконструкції об’єктів високого та середнього ступеня готовності, в число яких включені і енергоблоки хаес – 2 та раес – 4. У зв’язку з введенням заборони на розміщення відпрацьованого ядерного палива на території красноярського краю, куди раніше надсилалося на переробку вяп від ввер – 1000, та через інші чинники постало питання збереження вяп на території україни.

З цією метою в квітні 1993 року було створено українське ядерне товариство (укр ят), яке увійшло до координаційної ради ядерних товариств країн снд (кр ят снд), а також є національним представником в агентстві nucnet. Упродовж багатьох століть наша держава очікувала на своє визнання, тому ідея всеукраїнської єдності ніколи не полишала наш народ, її витоки беруть свій початок за часів київської русі і галицько - волинської держави.

Після розпаду давньоруської держави ідея державотворення зовсім згасла, і лише в роки визвольної війни середини xvii століття формується державницька ідеологія, спрямована на всеукраїнську з єднаність. Він пов язаний з іменем великого кобзаря тараса шевченка, що відіграв значну роль у формуванні світобачення нашого народу й сприяв становленню самовідданості українського селянина. Директорія унр призначила урочисте об єднання унр і зунр на 22 січня 1919 року — в річницю iv універсалу центральної ради, яким була задекларована незалежність української держави.

Як часто, слухаючи по радіо трансляцію засідання або якесь інтерв ю, ми обурюємося мовними помилками, якими рясніють тексти доповідей, промов і виступів. Відбулася прес - конференція ректорів вищих навчальних закладів харківської області, де були обговорені питання, пов язані з перспективами розвитку харківського вузівського регіону, шляхи вирішення проблем соціального захисту студентської молоді та заходи щодо удосконалення студентського самоврядування. Та наочним доказом того, що україна за десять років своєї незалежності нарешті перехилила чашу терезів у напрямі розвитку, є збільшення показника народжуваності в п яти регіонах україни.

У промисловому комплексі розпочався процес оздоровлення підприємств, збільшилися обсяги виробництва в машинобудуванні, нарощуються інвестиції в основний капітал, збільшено обсяги житлового будівництва, здійснюється обласна програма газифікації села, а найголовніше, влада не приховує численних проблем, що потребують розв язання. Радію, коли українські делегації їздять до розвинених країн з метою встановити побратимські стосунки і повертаються додому з успішними результатами, радію, коли українці шанують пам ять видатних синів і до чок україни, що поклали своє життя за краще майбутнє, коли постають із забуття віковічні традиції наших предків. Я розумію, що необхідно піднімати вітчизняну економіку, виробляти більше якісної продукції для наших людей, не наповнювати наші ринки імпортними товарами.

Я хочу, щоб стосунки між людьми були добрими і щирими, щоб між людьми не було ніякої злості, ніякої заздрості, щоб кожен прагнув зробити щось гарне для своєї батьківщини, хочу, щоб вона стала країною, гідною своєї історії, своєї слави, свого величного імені. В україні розпочався перший етап державотворення - після виборів до верховної ради урср у березні цього року остання стала працювати у парламентському режимі. Прийняла перший законодавчий акт, виходячи з якого розпочалося будівництво незалежної української держави - декларацію про державний суверенітет україни.

Документ проголосив державний суверенітет україни - верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки у межах її території; національний суверенітет - невід ємне право української нації на самовизначення; народний суверенітет - народ україни (громадяни всіх національностей, які проживають в україні) визнано єдиним джерелом державної влади.

Самовизначення української нації; народовладдя; державна влада; громадянство української рср; територіальне верховенство; економічна самостійність; екологічна безпека; культурний розвиток; зовнішня і внутрішня безпека; міжнародні відносини.

Україна проголосила своє право на власні збройні сили, внутрішні війська і органи державної безпеки, участь у міжнародних відносинах, як самостійна держава. З метою захисту життєво важливих інтересів народів і громадян союзу рср державний комітет з надзвичайного стану (дкнс), який очолив віце - президент срср г. Янаєв, вирішив припинити діяльність небажаних новому режиму органів влади і управління, політичних партій, громадських організацій і масових рухів, заборонити мітинги, вуличні походи, демонстрації та страйки, запровадити комендантську годину та обшук громадян, встановити контроль над засобами масової інформації (цензуру). Дкнс планував спершу нейтралізувати україну, а після розгрому демократії в росії ввести війська до києва, львова, донецька, харкова та деяких інших міст, ліквідувати суверенітет республіки і зародки народовладдя. Кравчук досить стримано сприйняв пропозицію представників народної ради (демократичної фракції парламенту) щодо об єднання зусиль у боротьбі проти перевороту, попередив їх про можливі наслідки, закликав до спокою, щоб не спровокувати введення надзвичайного стану.

Обтічною й невизначеною виявилася і заява президії верховної ради урср, прийнята після майже дводенної дискусії ввечері 20 серпня і опублікована лише 22 серпня. Пропонувалося зробити все, щоб уникнути дестабілізації становища й загострення соціально - політичної ситуації, утриматися від страйків, мітингів і маніфестацій (як того і вимагав дкнс). Яворівський) оголосили власну заяву, в якій утворення та дії дкнс визнавалися неконституційними і незаконними, проголошувалася підтримка демократичних сил росії, в разі спроб захоплення влади у республіці народ закликався до непокори.

Відкрилася позачергова сесія вру, на якій було розглянуто питання про політичну ситуацію в республіці та прийнято низку надзвичайно важливих документів. Як наслідок цього україна стала незалежною демократичною державою з неподільною та недоторканою територією, на якій чинними є лише власні конституція, закони та постанови уряду.

Під час референдуму 1 грудня на який виносилося питання чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності україни, акт дістав підтвердження 90, 32% громадян, які брали участь в референдумі. За ходом референдуму спостерігали представники державних органів, політичних партій і рухів, держав колишнього срср і зарубіжних країн, міжнародних організацій, українські та іноземні журналісти.

Одностайність підтримки акта проголошення незалежності україни засвідчила не стільки про перехід парламентської більшості на самостійницькі позиції, хоча без урахування історичної реальності і волі народу тут не обійшлося, скільки про деморалізацію прокомуністичних елементів за умов поразки перевороту, про спробу ціною паперової незалежності врятувати компартію, про тактику поступки у гаслах з метою подальшого вихолощення змісту цих гасел. Водночас частина комуністичної номенклатури дійшла висновку, що в нових умовах й груповим інтересам більше відповідає незалежна україна, зробила свідомий вибір на користь самостійності. Адже в цьому історичному документі закріплювалися незалежність україни і створення самостійної української держави, яка дістала офіційну назву україна. Проголошувалися неподільність і недоторканість території україни, а також те, що віднині на цій території мають чинність виключно конституція і закони україни.

Невідкладними для вирішення були і залишаються питання демократизації суспільного життя, перехід від планової до ринкової економіки, розбудова і реформування збройних сил україни, забезпечення міжнаціонального і соціального миру у суспільстві. Продовжувала діяти стара верховна рада, обрана ще за існування срср у 1990 p коли в інших державах, які виникли після розпаду радянського союзу, були проведені вибори до нових парламентів. Основним недоліком державного будівництва в україні є протистояння між законодавчою і виконавчою гілками влади, що дещо пом якшилося з прийняттям конституції україни 28 червня 1996 року.

При вирішенні соціально - економічних проблем не вдалося запобігти таких негативних явищ, як інфляція, падіння життєвого рівня основної частини населення. До сьогодні головними проблемами армії є незадовільне матеріальне постачання частин, коли коштів, що виділяються державою, ледь вистачає на виплату зарплат військовослужбовцям, а також остаточна невирішеність проблем чорноморського флоту.

їхня незначна роль у захисті прав трудящих призвела до утворення незалежних профспілок - всеукраїнського об єднання солідарності трудівників, профспілки працівників збройних сил україни тощо. Пізніше створюються нові молодіжні організації при різних партіях - молодіжна організація при русі, молодіжна християнсько - демократична організація, відроджено й організацію лівого спрямування - комсомол. Це драматичний, вкрай суперечливий і водночас насичений важливими політичними і соціально - економічними подіями період української національно - демократичної революції, громадянської війни та іноземної збройної інтервенції. Гостра політична боротьба, змагання за незалежність україни в 1917 - 1921 рр за її державність піднесли національну свідомість українського народу, який зробив вагомий внесок не лише в історію україни, а й в історію європи, світову історію. Того ж дня, 16 (29) квітня 1918 р коли була розігнана центральна рада, в києві, на з’їзді хліборобів було обрано павла скоропадського гетьманом україни.

Йому належало виняткове право видавати закони, призначати кабінет міністрів, керувати зовнішньою політикою та військовими справами й бути верховним суддею країни.

Було прийнято закон про засоби боротьби з розрухою сільського господарства, згідно з яким селяни разом із худобою, возами та іншим реманентом віддавалися в розпорядження поміщиків. В україні склалася розгалужена система німецьких окупаційних воєнно - економічних організацій, безпосередньо зайнятих вивозом за кордон сировини та продовольства. Німці отримали право на вивіз із україни великої кількості хліба, насіння, великої рогатої худоби, овець, інших продуктів харчування, а також сировину - марганцевої й залізної руди, деревини, спирту, шкіри, тютюну тощо. Скоропадського відбулося відновлення буржуазно - поміщицького, монархічного режиму в україні, його внутрішня соціально - економічна політика стала основою для відродження буржуазно - поміщицького ладу поваленої російської імперії. Якщо перша мала офіційні дипломатичні стосунки (не враховуючи тимчасовий уряд росії) лише з німеччиною, австро - угорщиною та туреччиною, то гетьманщина обмінялася посольствами з 12 країнами.

Важливого значення у зовнішньополітичній сфері діяльності української держави набули бессарабське та кримське питання, проблема західноукраїнських земель холмщини і підляшшя. Однією з вагомих причин майбутнього краху гетьманського режиму стала відмова українських соціалістичних партій брати участь у розбудові української держави.

У своєму першому програмному документі, опублікованому 26 грудня 1918 р - декларації - проголошувалася ліквідація гетьманського режиму й відновлення незалежної української народної республіки.

З’ясовуючи роль і місце директорії унр у демократичній революції, звертаємо увагу студентів на вкрай суперечливий характер її внутрішньої соціально - економічної політики.

Неспроможність розв’язати нагальні соціально - економічні проблеми і передовсім аграрне питання, характерна отаманізація режиму директорії викликала проти неї суспільний опір, який невдовзі переріс у масові повстання. Січневі бої продемонстрували недієздатність армії унр, а також виявили неспроможність директорії знайти політичну платформу для створення міцної соціальної опори.

В києві на софіївській площі акту злуки між зунр (західно - українською народною республікою) та унр - об’єднання східної та західної частин україни в єдину соборну українську народну республіку.

В умовах, коли вже було цілком очевидно, що директорія не зможе, розраховуючи на власні сили, утриматися при владі, її керівники звернулися за допомогою до антанти, зокрема франції, війська якої на той час розпочали інтервенцію на півдні україни.

Одним із найжорстокіших заходів для українського села стало впровадження, за декретом уряду урср від 12 квітня 1919 р грабіжницької продовольчої розкладки.

Вкрай негативна реакція українського села на заходи воєнного комунізму позбавила більшовиків соціальної опори в масах і призвела до катастрофічного падіння боєздатності їхньої армії. Особливо велике обурення варшавський договір викликав у галичині, оскільки він перекреслив усю боротьбу галичан за незалежність і передав їх під владу польщі. Врангелівці планували не лише врятувати від розгрому польську армію, а й захопити північну таврію, донбас і вирушити звідти вглиб правобережжя та з’єднатися з поляками.

і після фронтального наступу від перекопа і чонгара врангель захопив значну частину північної таврії та витіснив війська 13 - ї армії на правий берег дніпра. Ризький мирний договір стверджував повну суверенність кожного партнера, а отже, україни та білорусії, та зобов’язував усі сторони не чинити жодних ворожих дій проти кого - небудь з - поміж них. історія української діаспори, і зокрема її освіти, — багатоаспектне суспільно - культурне і політичне явище, в якому історія української школи і викладання в ній одного з провідних українознавчих предметів — української літератури — посідає в процесі культурного збереження української ідентичності надзвичайно важливе місце.

Література — це носій історичної пам яті народу, його поглядів на мораль, зосередження народної символіки, це й естетичне освоєння світу через рідне художнє слово. Розвиток українського суспільства в діаспорі, його культурні досягнення, непереможне прагнення зберегти в нових поколіннях любов до рідної мови, до історії й традицій свого народу мають безпосередній вплив на загальний зміст української освіти і на навчальні книжки зокрема. історія створення читанок і підручників за межами україни — важлива сторінка української педагогіки і методики літератури, цінний досвід для укладання нових навчальних книжок із рідної літератури у метрополії і в діаспорі. З усього різноманіття культурно - політичного життя українства для нас є важливим розглянути ті чинники, які спонукали і спонукають українські громади до утримання і розвитку власної школи (суботньої, недільної чи державних шкіл різних типів) і підручників, розглянути особливості навчальної книжки з літератури для дітей середнього і старшого шкільного віку та простежити роль суспільних, літературних і педагогічних чинників у формуванні змісту цих навчальних книжок. Українці є практично в усіх країнах світу, але компактно вони проживають (тобто мають громади) у північній та південній америці, у країнах європи, в австралії та новій зеландії, у країнах близького і далекого сходу і в так званій східній діаспорі — республіках колишнього радянського союзу.

Отже, практично на всіх континентах живуть сьогодні українці, і там, де це було можливо, вони розвивали і розвивають свою культуру, мають середні і вищі навчальні заклади, які забезпечуються підручниками і посібниками.

Високий рівень політичної і культурної активності української спільноти у західному світі обумовлений кількома важливими факторами, зокрема тим, що у 2 - й половині 40 - х рр. Образну й емоційно забарвлену оцінку цій хвилі еміграції українців дав відомий письменник улас самчук у своєму публіцистичному дослідженні життя українських громад у західному світі слідами піонерів америки (1980 р. Все, що було витворено десятиліттями відродження від року 1848 - го, культурної, політичної і господарської самобутності, покоління вихованців просвіти, сільського господаря, народних кооперативів, рідної школи, пласту, політичних партій, сотні тисяч інтелігенції перестали існувати.

Так, коли радянська влада у кінці 1930 - х років ліквідувала у львові наукове товариство шевченка, воно відродилося у франції, об єднало навколо себе науковий потенціал діаспори, видало понад 100 томів записок. До культурних здобутків українства слід також віднести і величезну книговидавничу справу, розгорнуту на заході ще з давніх часів і розвинуту після 2 - ї світової війни.

історія українського книговидавництва в західній діаспорі має довготривалу історію, яку можна було б почати з церковних книг святополка фіоля, українського першодрукаря, який протягом 1485 - 1491 рр. Під час 2 - ї світової війни, у зв язку з другою хвилею еміграції українського народу, з рідних земель українське книгодрукування переміщується до західної європи.

Головними осередками української видавничої справи стали українське видавництво у кракові, видавництва пробоєм, українського вільного університету та педагогічного інституту ім. За підрахунками спеціалістів у самих тільки країнах задної європи (поза залізною завісою) з явилося 2104 книжок і брошур (в тому числі 96 чужими мовами). У західному світі належать енциклопедія українознавства, видана українською та англійською мовами, історія україни - руси в 10 томах та історія української літератури в 5 томах м. Documenta romana ecclesiae catholicae in terris ucrainae et bielo - russiae (документи з римських архівів у 47 томах, опубліковані українським католицьким університетом ім. Климентія папи; monumenta ucrainae historica (пам ятки історії україни), зібрані митрополитом андрієм шептицьким; видання у баунд - бруку українською православною церквою історії української православної церкви у 13 томах; перевидання 1966 року спогадів о. Доповнюють видавничу українську палітру записки нтш в 31 томі у 1948 - 1970 рр аннали уван у 12 томах у 1951 - 1972 рр записки чсвв у 7 томах у 1949 - 1973 рр наукові записки уву у 10 томах у 1957 - 1969 рр наукові записки утгі у 23 томах у 1960 - 1972 рр книжкові видання гарвардського осередку українських студій у 6 томах у 1970 - 1973 роках. Шевченка у сарселі й українського вільного університеті в мюнхені, бібліотеки уван й нтш у нью - йорку, української православної церкви у баунд - бруку, українського музею у стемфорді, музеїв - архівів у чикаго і клівленді, десятки приватних книгозібрань. Крім того, необхідно назвати українознавчі зібрання книжок у бібліотеці конгресу сша у вашингтоні, у публічній і колумбійській бібліотеках у нью - йорку, в бібліотеці вайденера у гарвардському університеті, в бібліотеці іллінойського університету в урбана - шампейн та ін. Значний внесок у розвиток педагогіки та методики української літератури й розробки підручників із літератури зробили вчені - методисти та вчителі - практики в країнах західного світу.

Основні педагогічні і методичні ідеї стають доступними для закордонного українства завдяки таким педагогічним періодичним виданням, як рідна школа (нью - йорк, сша), життя і школа (торонто, канада), рідношкільник (торонто, канада), тема (саскачеван, канада), інформаційно - методичний листок (вікторія, австралія) та найновіше всесвітнє інформаційне періодичне видання відгукніться (торонто, канада). Україна під час другої світової війни роз єднаність українських земель, перебування їх у складі різних держав були не лише болючою проблемою великої європейської нації, а й одним із складних моментів політичного становища в центральній та східній європі передвоєнної доби.

Україна постійно привертала увагу багатьох європейських країн, але їх цікавило тільки те, як би загарбати українські землі й перетворити їх на свою колонію. Срср, скориставшись невтручанням німеччини та її тиском на румунський уряд, зайняв бессарабію, заселені українцями території буковини та румунський округ герца. Хоча військові підрозділи оун на початку війни разом з німцями вели боротьбу проти червоної армії, гітлер і думки не мав про те, що україна може стати самостійною державою. Червона армія мала потрійну перевагу над німецькою в кількості військ, майже п ятикратну — в техніці, значна частина якої поставлялася союзними державами, насамперед сша та великою британією. У вересні 1946 року вінницький обком кп(б)у доповідав секретарю цк кпб(б)у хрущову, що на території області виявлені листівки антисоветского, националистического содержания. Драгоценный, замученный большевистской и фашистской неволей украинский народ, пойми, что большевизм и фашизм - это родные братья, враги всего человечества. Досить двох тижнів, щоб таку велику силу яка є просто смішною в обставинах сучасної війни з її літаками, танками, вогнеметами та іншими модерними воєнними засобами, знищити дощенту.

Так, на тиврівщині в 1917 - 1928 роках діяли загони повстанців під проводом отамана зеленого, добра слава про якого збереглась і понині, незважаючи на потуги радянської влади.

Саме намаганням зламати опір українців і пояснюється особлива жорстокість комуністів під час голодомору 1932 - 1933 років та репресії тридцятих років на вінниччині.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

програма пожежно-технічного мінімумув україні

бланк припис пожежної безпеки

програма навігації на pc торрент

медіа плеїр на телефон

синантропна рослинність україни соломаха в.в.

медична документація форма первинної облікової документації 086-2/0

осінь муз о.зозулі слова к перелісної